Web Analytics

impotentie betekenis

impotentie betekenis

Als je de definitie van impotentie opzoekt, zou je denken dat het te maken heeft met het niet kunnen krijgen van een erectie. Impotentie heeft echter een veel bredere betekenis. Impotentie is het onvermogen om te handelen op een manier die als normatief voor een bepaalde genderrol wordt beschouwd. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, waaronder lichamelijke en psychologische problemen. Dus de volgende keer dat u iemand hoort praten over impotentie, denk dan niet aan erectiestoornissen - denk aan het brede scala van manieren waarop iemand niet in staat kan zijn om te handelen in overeenstemming met de maatschappelijke normen.

Erectiestoornis

Link toevoegen

Link toevoegen